Trên tay bộ khoá độ cho YaZ

Trên tay bộ khoá độ cho YaZ

Unbox cái hộp
 
2.jpg
 
Có 3 món, khoá cổ, khoá yên, và 2 chìa đi kèm.  
 
3.jpg
 
Như mọi khi, ABLOY chỉ cho 2 chìa khóa (ổ khóa nhà mình dùng cũng của ABLOY, họ cũng chỉ cho có 2 chìa đi kèm). Loại chìa dùng cho ổ khóa này là loại chìa Protec, làm bằng nickel bạc có khả năng chống sao chép. Cái này mình đã thử bằng cách đem ra tiệm khóa bên ngoài để đánh, nhưng cả 5 tiệm khóa đều không có khả năng đánh thêm chìa nào. Cái này có cái lợi nhưng cũng có cái hại là muốn đánh thêm chìa phải nhờ hãng đánh, chi phí khá cao, 430k/chìa. Mình vừa biết thêm thông tin, nếu không phải chính chủ hoặc ko được chính chủ ủy quyền cũng không thể nào đem chìa này để hãng đánh thêm cho mình. NKX Lock nói đây là do chính sách an ninh chìa khóa. Tốt !
 
Nói thêm chút xíu về chiếc chìa khóa. Điểm đặc biệt là 2 chìa này đều là 2 chìa chủ, nghĩa là bất kỳ chìa nào cũng có thể mở cả khoá cổ lẫn khoá yên. Do đó, bình thường mình chỉ cần dùng 1 chìa, còn 1 chìa làm sơ cua. 
 
8.jpg
 
Giờ xem qua cái khoá cổ, hình dáng bên ngoài vẫn không có gì thay đổi nên chắc sẽ không có vấn đề gì khi lắp vào xe. Nhưng nhìn từ phía trước thì chữ ABLOY nổi bật trên miệng khoá, cho thấy ruột khoá zin đã được thay bằng ruột khoá ABLOY.
 
5.jpg
 
Ruột khoá ABLOY hoàn toàn khác với các ruột khoá dùng pin và lò xo khác, nó dùng đĩa, 11 lớp đĩa bằng đồng và 1 lớp đĩa ngoài cùng bằng thép cứng. Theo nhà sản xuất cho biết, 11 lớp đĩa này tổ hợp ra 1.97 tỷ cách khoá khác nhau, đồng nghĩa với khả năng phân quyền chìa khoá vô tận và cơ hội hack khoá bằng cách lấy trâm cài đầu rồi lẫy lẫy như trong phim hầu như = 0.

Đặc biệt, lớp đĩa thép cứng đầu tiên chính là lớp bảo vệ chống phá khoá bằng các loại đoản, vam. Vì khi bọn trộm đưa cây đoản vào sẽ bị lớp đĩa này chặn lại do đó không thể thọc sâu vào để phá khoá. Vì vậy, mặc dù khoá vẫn có thể bị phá hư nhưng vẫn sẽ không mở được. Đây cũng là lý do vì sao mình không tiếc tiền đầu tư cái ổ khóa này cho con YaZ 400 củ. 
 
Ngạc nhiên nhất là cái khoá yên cũng đã được độ nốt để bảo vệ cho những thứ mình cất trong cốp xe. Mình hay có thói quen quăng bóp, giấy tờ vào cốp xe cho đỡ cộm đít. Do đặc thù công việc, mình cũng hay bỏ 1 số đồ có giá trị vô mà không bỏ trong balo để tránh cướp giật nên không thể nghi ngờ việc cái cốp xe mình cũng được bảo vệ là niềm vui ngoài ý muốn.
 
7.jpgĐây là cái ổ khóa của cốp xe mình.
 
Giờ cắm chìa vô test, mọi thứ hoạt động tốt. Nhưng việc khoá, mở khoá cổ phải xoay xoay hơi khác tí so với ổ zin, nhưng vậy nó mới an toàn.
 
9.jpg
10.jpg
11.jpg
 
Xong, giờ đem ra Yamaha gần nhà để họ ráp vô thay cho ổ zin cũ.
← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Bình luận

LarryROW 06/03/2024

Elevate your romantic encounters to intense, unforgettable heights with [url=https://minanebgaf.wordpress.com/]viagra online[/url] . Embrace the thrill and let your desires soar.

LarryROW 06/03/2024

Find the right [url=https://minanebgaf.wordpress.com/]buy viagra online[/url] option for you and take the first step towards improvement.

LarryROW 06/03/2024

Rediscover the magic of desire and lasting intimacy with [url=https://minanebgaf.wordpress.com/]viagra generic[/url] . Reignite the spark and elevate your confidence.

LarryROW 06/03/2024

Rediscover confidence and satisfaction with the help of [url=https://minanebgaf.wordpress.com/]buy online viagra[/url] . Find your perfect fit now.

LarryROW 06/03/2024

Discover the benefits of [url=https://minanebgaf.wordpress.com/]generic viagra 100mg[/url] and take back control of your sexual health.

LarryROW 06/03/2024

Unlock the potential of [url=https://minanebgaf.wordpress.com/]natural viagra[/url] and regain confidence in your intimate life.

LarryROW 06/03/2024

Ready to unlock the potential of [url=https://minanebgaf.wordpress.com/]online viagra[/url] ? Explore our range of options today.

LarryROW 06/03/2024

Take charge of your sexual health with the help of [url=https://minanebgaf.wordpress.com/]natural viagra[/url] . Explore our range now.

LarryROW 06/03/2024

Unleash your inner power and rediscover intimacy with [url=https://minanebgaf.wordpress.com/]generic viagra[/url] . Reignite the spark and explore new realms of pleasure.

LarryROW 06/03/2024

Looking for reliable [url=https://minanebgaf.wordpress.com/]buy viagra[/url] options? Explore our range for guaranteed satisfaction.

AlfredSarce 04/03/2024

Join the elite ranks of winners at our Mexican online casino. With exclusive rewards and VIP perks, you'll be treated like royalty every time you play. [url=https://calientecasinoenlinea.mx/]betmexico iniciar sesion[/url] la riqueza esta a tus pies.

AlfredSarce 04/03/2024

Get ready to experience the thrill of victory at our Mexican casino platform. With high-stakes games and adrenaline-pumping excitement, you'll be on the edge of your seat with every bet. [url=https://calientecasinoenlinea.mx/]mi casino[/url] tienes todo lo mejor.

AlfredSarce 04/03/2024

Explore the thrill of online gaming with our Mexican casino platform. From classic favorites to cutting-edge new releases, there's something for every player to enjoy. [url=https://calientecasinoenlinea.mx/]casinos online[/url] te da mucho.

AlfredSarce 04/03/2024

Play with confidence at our Mexican online casino. With fair play guaranteed and transparent policies, you can trust that every game is as thrilling as the last. [url=https://calientecasinoenlinea.mx/]bbert[/url] este es tu futuro.

AlfredSarce 04/03/2024

Play with confidence at our Mexican online casino. With fair play guaranteed and transparent policies, you can trust that every game is as thrilling as the last. [url=https://calientecasinoenlinea.mx/]en caliente[/url] este es tu futuro.

AlfredSarce 04/03/2024

Immerse yourself in the glitz and glamour of our Mexican casino site. With Hollywood-inspired themes and blockbuster payouts, you'll feel like a star with every spin. [url=https://calientecasinoenlinea.mx/]tres reyes casino[/url] la clave para una vida lujosa.

AlfredSarce 04/03/2024

Win big and live the dream at our Mexican casino site. With life-changing jackpots and thrilling tournaments, fortune favors the bold. [url=https://calientecasinoenlinea.mx/]play city casino en linea[/url] tu camino hacia el exito.

AlfredSarce 04/03/2024

Join the elite ranks of winners at our Mexican online casino. With exclusive rewards and VIP perks, you'll be treated like royalty every time you play. [url=https://calientecasinoenlinea.mx/]online casino[/url] la riqueza esta a tus pies.

AlfredSarce 04/03/2024

Join the party at our Mexican casino platform. With lively animations and immersive sound effects, you'll feel like you're celebrating every time you win. [url=https://calientecasinoenlinea.mx/]tres reyes casino[/url] tu camino hacia el exito.

AlfredSarce 02/03/2024

Get in on the action at our Mexican online casino. With state-of-the-art technology and seamless gameplay, the future of gaming is here. [url=https://calientecasinoenlinea.mx/]juego de casino[/url] te da mas.

AlfredSarce 02/03/2024

Win big and win often at our Mexican online casino. With generous payouts and thrilling tournaments, the sky's the limit when you play with us. [url=https://calientecasinoenlinea.mx/]caliente🔥 casino[/url] te da mas.

AlfredSarce 02/03/2024

Discover the thrill of victory at our Mexican online casino. With adrenaline-pumping games and heart-stopping excitement, you'll be on the edge of your seat with every bet. [url=https://calientecasinoenlinea.mx/]casi[/url] la riqueza esta a tus pies.

AlfredSarce 02/03/2024

Join the elite ranks of winners at our Mexican casino site. With exclusive rewards and VIP privileges, you'll be treated like royalty every time you play. [url=https://calientecasinoenlinea.mx/]fundalor casino[/url] te da mucho.

AlfredSarce 02/03/2024

Discover the thrill of victory at our Mexican online casino. With adrenaline-pumping games and heart-stopping excitement, you'll be on the edge of your seat with every bet. [url=https://calientecasinoenlinea.mx/]roobet casino[/url] la riqueza esta a tus pies.

AlfredSarce 02/03/2024

Discover the excitement of online gambling at our Mexican casino site. With secure payments and 24/7 customer support, you can play with confidence and peace of mind. [url=https://calientecasinoenlinea.mx/]novibet casino[/url] esto es lo que te diferencia de los demas.

AlfredSarce 02/03/2024

Dive into the action-packed world of online gambling with our Mexican casino site. With generous bonuses and exciting promotions, every spin could be your ticket to fortune. [url=https://calientecasinoenlinea.mx/]doubledown casino[/url] este es tu futuro.

AlfredSarce 02/03/2024

Join the excitement at our Mexican casino platform. With action-packed games and electrifying bonuses, you'll never want to play anywhere else. [url=https://calientecasinoenlinea.mx/]casino world[/url] te da mucho.

AlfredSarce 02/03/2024

Join the excitement at our Mexican casino platform. With action-packed games and electrifying bonuses, you'll never want to play anywhere else. [url=https://calientecasinoenlinea.mx/]mexplay casino[/url] te da mucho.

AlfredSarce 02/03/2024

Discover the excitement of online gambling at our Mexican casino site. With secure payments and 24/7 customer support, you can play with confidence and peace of mind. [url=https://calientecasinoenlinea.mx/]doubleu casino[/url] esto es lo que te diferencia de los demas.

DavidCycle 01/03/2024

Join the elite ranks of winners at our Mexican casino site. With exclusive rewards and VIP privileges, you'll be treated like royalty every time you play. [url=https://calientecasinoa.com/]casino[/url] te da mucho.

DavidCycle 01/03/2024

Win big and live the dream at our Mexican casino site. With life-changing jackpots and thrilling tournaments, fortune favors the bold. [url=https://calientecasinoa.com/]caliente mx[/url] tu camino hacia el exito.

DavidCycle 01/03/2024

Immerse yourself in the glitz and glamour of our Mexican casino site. With Hollywood-inspired themes and blockbuster payouts, you'll feel like a star with every spin. [url=https://calientecasinoa.com/]bet caliente[/url] la clave para una vida lujosa.

DavidCycle 01/03/2024

Embark on a thrilling adventure at our Mexican casino platform. With exciting quests and epic rewards, the journey to riches starts here. [url=https://calientecasinoa.com/]calientecasinoa.com casino[/url] la clave para una vida lujosa.

DavidCycle 01/03/2024

Join the elite ranks of winners at our Mexican online casino. With exclusive rewards and VIP perks, you'll be treated like royalty every time you play. [url=https://calientecasinoa.com/]bet caliente[/url] la riqueza esta a tus pies.

DavidCycle 01/03/2024

Play like a pro at our Mexican online casino. With expert tips and strategies, you'll maximize your chances of hitting the big time. [url=https://calientecasinoa.com/]caliente casino en linea[/url] la clave para una buena vida.

DavidCycle 01/03/2024

Join the party at our Mexican casino platform. With lively animations and immersive sound effects, you'll feel like you're celebrating every time you win. [url=https://calientecasinoa.com/]caliente sports[/url] tu camino hacia el exito.

DavidCycle 01/03/2024

Win big and live large at our Mexican online casino. With massive jackpots and thrilling tournaments, the sky's the limit when you play with us. [url=https://calientecasinoa.com/]calientecasinoa.com[/url] la riqueza esta a tus pies.

DavidCycle 01/03/2024

Join the excitement at our Mexican casino platform. With action-packed games and electrifying bonuses, you'll never want to play anywhere else. [url=https://calientecasinoa.com/]casino[/url] te da mucho.

DavidCycle 01/03/2024

Dive into the excitement of online gambling at our Mexican online casino. With a wide variety of games and unbeatable odds, the possibilities are endless. [url=https://calientecasinoa.com/]caliente sports[/url] te lo mereces.

Brucenuh 19/02/2024

Discover the thrill of victory at our Mexican online casino. With adrenaline-pumping games and heart-stopping excitement, you'll be on the edge of your seat with every bet. [url=https://calientecasinoa.com/]casino online[/url] la riqueza esta a tus pies.

Brucenuh 19/02/2024

Immerse yourself in the electrifying atmosphere of our Mexican casino platform. With stunning graphics and immersive gameplay, you'll feel like you're in the heart of Las Vegas. [url=https://calientecasinoa.com/]en caliente[/url] tienes todo lo mejor.

Brucenuh 19/02/2024

Win big and win often at our Mexican online casino. With generous payouts and thrilling tournaments, the sky's the limit when you play with us. [url=https://calientecasinoa.com/]caliente mx casino[/url] te da mas.

Brucenuh 19/02/2024

Get in on the action at our Mexican online casino. With state-of-the-art technology and seamless gameplay, the future of gaming is here. [url=https://calientecasinoa.com/]chumash casino[/url] te da mas.

Brucenuh 19/02/2024

Win big and live large at our Mexican online casino. With massive jackpots and thrilling tournaments, the sky's the limit when you play with us. [url=https://calientecasinoa.com/]cosina[/url] la riqueza esta a tus pies.

Brucenuh 19/02/2024

Embark on a thrilling adventure at our Mexican casino platform. With exciting quests and epic rewards, the journey to riches starts here. [url=https://calientecasinoa.com/]juego de casino gratis[/url] la clave para una vida lujosa.

Brucenuh 19/02/2024

Play with confidence at our Mexican online casino. With fair play guaranteed and transparent policies, you can trust that every game is as thrilling as the last. [url=https://calientecasinoa.com/]chumash casino[/url] este es tu futuro.

Brucenuh 19/02/2024

Discover the thrill of victory at our Mexican online casino. With adrenaline-pumping games and heart-stopping excitement, you'll be on the edge of your seat with every bet. [url=https://calientecasinoa.com/]caliente casino online[/url] la riqueza esta a tus pies.

Brucenuh 19/02/2024

Experience the ultimate in online gaming at our top-rated Mexican casino. From slots to table games, we've got everything you need for an unforgettable gambling experience. [url=https://calientecasinoa.com/]doubledown casino[/url] la clave para una buena vida.

Brucenuh 19/02/2024

Get ready to experience the thrill of victory at our Mexican casino platform. With high-stakes games and adrenaline-pumping excitement, you'll be on the edge of your seat with every bet. [url=https://calientecasinoa.com/]en caliente[/url] tienes todo lo mejor.

Jefferystimi 17/02/2024

Play with confidence at our Mexican online casino. With fair play guaranteed and transparent policies, you can trust that every game is as thrilling as the last. [url=https://calientecasinoa.com/]casino caliente en lГ­nea[/url] este es tu futuro.