Tủ quản lý chìa khóa thông minh là gì ?

Tủ quản lý chìa khóa thông minh là gì ?

Nói một cách ngắn gọn, tủ quản lý khóa thông minh là loại tủ chìa khóa có khả năng quản lý chìa khóa, quản lý truy cập, quản lý người sử dụng, hiển thị báo cáo & cảnh báo trực tuyến.

Việc sử dụng chìa khóa và các thiết bị, tài sản của doanh nghiệp thường có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh. Nếu những thứ này bị mất hoặc bị lỗi, nó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất, an toàn và bảo mật. Các giải pháp của NKX Lock có khả năng tích hợp với các hệ thống kinh doanh để giúp bạn bảo mật, quản lý và kiểm tra việc sử dụng những tài sản này thông qua việc quản lý chìa khóa.
 

 

Hệ thống quản lý chìa khóa điện tử
NKX Lock cung cấp nhiều loại giải pháp khác nhau đáng tin cậy để bảo mật và theo dõi khóa phù hợp với từng mục đích và quy mô doanh nghiệp. Các giải pháp cung cấp bởi NKX Lock được sử dụng trên toàn thế giới và trên tất cả các lĩnh vực, hệ thống kiểm soát chìa khóa mạnh mẽ kết hợp với phần mềm mạnh mẽ, an ninh để cấp chìa khóa cho đúng người vào đúng thời điểm.

Chỉ những nhân viên được cấp quyền mới được phép truy cập vào các tủ chìa khóa tùy chỉnh và chỉ khi đó mới được truy cập vào các chìa khóa được chỉ định.

Hệ thống quản lý khóa có độ bảo mật cao của chúng tôi theo dõi toàn bộ dấu vết về người đã lấy khóa, thời điểm lấy và thời điểm trả lại, giúp nhân viên của bạn luôn chịu trách nhiệm với tài sản mà mình được phép sử dụng.

Không chỉ là một chìa khóa

Quản lý chìa khóa hiệu quả trong một doanh nghiệp / tổ chức mang lại nhiều lợi ích hơn chỉ là bảo mật.

Tính trách nhiệm: nhân viên cư xử có trách nhiệm hơn, biết rằng họ phải chịu trách nhiệm về những tài sản họ sử dụng.

Lợi ích về mặt năng suất: giảm thời gian tìm kiếm hoặc xếp hàng để lấy chìa khóa và thiết bị.

Tiết kiệm chi phí: tránh mất mát do trộm cắp và hư hỏng. Tiết kiệm tiền thông qua việc sử dụng hiệu quả, kịp thời các thiết bị.

Bảo mật nâng cao: bạn có toàn quyền kiểm soát và theo dõi các sự kiện cũng như hoạt động của người dùng liên quan đến thiết bị.

← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Bình luận