Khóa cổ chống trộm, chống bẻ khóa, chống vam, chống đoản cho Honda SH Ý 2010-2012

SKU: SHi
6,830,000₫

Mô tả

  • Độ lại ruột khóa đang có của xe Honda SH Ý 2010 - 2012 và thay bằng ruột khóa ABLOY. 
Vì sao ruột khóa ABLOY có thể chống bẻ khóa, chống vam, chống đoản? 
  • Ruột khóa ABLOY dùng 11 lớp đĩa bằng đồng để tạo ra tổ hợp khóa sinh ra 1,97 tỷ khả năng tổ hợp.
  • Lớp đĩa đầu tiên bằng thép cứng chống bẻ khóa bằng vam hoặc đoản. 
  • Tạo ra khả năng chống trộm toàn diện bằng bất kỳ loại công cụ nào như vam, đoản hoặc lẫy khóa.
Xuất xứ: 
  • Sản xuất (ruột khóa): Phần Lan 
  • Gia công và thực hiện: Việt Nam 
Bảo hành: 7 ngày, đổi mới nếu có vấn đề.
 Khóa cổ chống trộm, chống bẻ khóa, chống vam, chống đoản cho Honda SH Ý 2010-2012
 Khóa cổ chống trộm, chống bẻ khóa, chống vam, chống đoản cho Honda SH Ý 2010-2012
 Khóa cổ chống trộm, chống bẻ khóa, chống vam, chống đoản cho Honda SH Ý 2010-2012
 Khóa cổ chống trộm, chống bẻ khóa, chống vam, chống đoản cho Honda SH Ý 2010-2012
 Khóa cổ chống trộm, chống bẻ khóa, chống vam, chống đoản cho Honda SH Ý 2010-2012
 Khóa cổ chống trộm, chống bẻ khóa, chống vam, chống đoản cho Honda SH Ý 2010-2012
 Khóa cổ chống trộm, chống bẻ khóa, chống vam, chống đoản cho Honda SH Ý 2010-2012