NKX Lock | Khóa xe bằng khóa xích OnGuard 8016L-8048C-50, một cách khác và an toàn hơn.

NKX Lock | Khóa xe bằng khóa xích OnGuard 8016L-8048C-50, một cách khác và an toàn hơn.

Đây là một phương pháp khóa xe khá mất công nhưng lại là 1 cách rất hữu hiệu để gia tăng thêm độ khó cho bọn trộm. 
 
Cách khóa này sẽ vòng sợi dây xích qua mâm xe và 1 bên phuộc rồi sau đó được "đóng" lại bằng khóa chữ u OnGuard 8048C.  Khóa theo kiểu này thì bọn trộm hầu như không còn "điểm tựa" nào để thực hiện việc tấn công vào sợi xích hoặc ổ khóa chữ u.

#nkxlock #onguard #8016l #khoaxich #khoadayxich #khoachuu #okhoa #chainlock #chain #lock #padlock #ulock#khoabanh #khoadia #khoamam #khoachongtrom #chongtrom #khoaxe #khoaxemay #baove
 
← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Bình luận