NKX Lock | Lý giải hệ chìa Master và phân quyền chìa khóa cùng ABLOY

NKX Lock | Lý giải hệ chìa Master và phân quyền chìa khóa cùng ABLOY

Hệ chìa khóa và ổ khóa ABLOY được phân quyền, chìa Master bên trái được phân quyền chỉ để mở các khóa bên trái sẽ không thể mở được các khóa bên phải; ngược lại chìa Master bên phải được phân quyền chỉ có thể mở các khóa bên phải và không thể mở các khóa bên trái. Chìa Grand Master ở giữa có thể mở được toàn bộ các khóa ở cả 2 bên trái, phải. 
 
Ruột khóa ABLOY sử dụng 11 lớp đĩa xoay tạo ra được 1,97 tỷ tổ hợp khóa. Vì vậy, việc phân quyền của khóa ABLOY là không giới hạn ở số lượng cũng như loại khóa. Như trong clip anh em có thể thấy 6 loại khóa khác nhau được sử dụng trong hệ thống phân quyền.
 
Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Bình luận